Disclaimer

Onder voorbehoud
Kinderopvang De Maan zorgt ervoor, dat de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk is. Ondanks de constante zorg en aandacht die Kinderopvang De Maan aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De informatie op deze website is altijd onder voorbehoud.

Aan de inhoud van de website van Kinderopvang De Maan kunnen geen rechten worden ontleend.