Privacyreglement

Privacyreglement Kinderdagverblijven De Maan Kinderopvang

Kinderopvang De Maan volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. Onder de zogenoemde AVG krijgt u meer en verbeterende privacy rechten.