Over ons

Kinderopvang De Maan is hét vertrouwde adres voor kinderopvang in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Met kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, biedt De Maan de juiste aandacht voor ieder kind. Plezier en eigenheid staan daarbij voorop; belangrijke voorwaarden voor een goede en veilige ontwikkeling.

Kinderen centraal
Op al onze locaties staan de kinderen centraal. Alles draait om hen. We vangen de kinderen op vaste, kleine groepen met toegewijde pedagogisch medewerkers. Wij bieden hen een omgeving waarin ze zich veilig voelen, waarin ze naar hartenlust kunnen spelen, onderzoeken en leren. Een omgeving waarin zij als individu erkent en gezien worden. Waarin ze, ook binnen de groep, zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. De gezellige, huiselijke sfeer van de locaties van Kinderovang De Maan, draagt hieraan bij.

Aandacht voor ontwikkeling
Onze pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke taak om de kinderen op alle mogelijke gebieden te stimuleren, zoals op motorische, cognitief, lichamelijk en sociaal-emotioneel vlak. Ze bekijken dan ook voortdurend waar kinderen mee bezig zijn en dagen hen op verschillende manieren uit om meer uit zichzelf te halen. Onze pedagogische uitgangspunten, de ontwikkelingsfase en leeftijd van het kind, vormen hierbij het uitgangspunt. In onze kinderdagverblijven (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) werken we met kleine horizontale groepen, om de juiste aandacht te kunnen geven per leeftijdscategorie. Met specifieke aandacht voor Voorschoolse Educatie voor peuters, zorgen we ervoor, dat zij zich op alle terreinen voldoende ontwikkelen om goed door te stromen naar het basisonderwijs. Ook in de buitenschoolse opvang werken we met kleine groepen, zodat ieder kind de juiste aandacht krijgt. We bieden aan deze kinderen (van 4 tot 12 jaar) opvang, activiteiten en uitstapjes, specifiek afgestemd op hun leeftijd en interesses. Ook kunnen ze onder begeleiding huiswerk maken. Dat is fijn, want dan is dat al klaar, als de kinderen naar huis gaan.

Gezonde opvang
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen gezonde leefgewoontes aanleren. We organiseren veel bewegingsactiviteiten en zijn vaak buiten te vinden. Ook op het gebied van voeding maken we graag gezonde keuzes. Op alle locaties van Kinderopvang De Maan, bieden we ontbijt in de ochtend, tussendoortjes met vers fruit en groente en een versbereide warme maaltijd in de middag. In het kinderdagverblijf genieten we vijf dagen in de week van deze gezonde warme maaltijd, en op de BSO op de woensdag en in de vakanties. Onze kokkin kookt met verse ingrediënten en volledig halal. En ook: met een grote glimlach. U kunt er dus op rekenen dat uw kind op de opvang al goed heeft gegeten en voldoende voedingsstoffen heeft binnengekregen. Wel zo makkelijk!

Het team
Kinderopvang De Maan werkt met multidisciplinaire teams, die staan voor kwaliteit. Onze toegewijde pedagogisch medewerkers bezitten de benodigde kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen, om goed te zorgen voor de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn. Met een keur aan culturele achtergronden, verschillende opleidingen en werkervaring in het onderwijs, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg en peuterspeelzaalwerk, staan zij garant voor de beste zorg en opvang voor uw kind. Al onze pedagogisch medewerkers voldoen aan de wettelijke eisen voor het werken met kinderen in de kinderopvang.

Contact met ouders
Wanneer het gaat om de ontwikkeling, groei en gezonde opvoeding van de kinderen, hebben ouders en pedagogisch medewerkers een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij vinden het dan ook belangrijk om in contact te blijven met ouders over de zorg voor hun kind(eren). U kunt de opvang van uw kind(eren) daarom volgen via ouderportaal Konnect. Onze medewerkers doen hier verslag van de activiteiten van de dag, met tekst en foto’s. Ook kunt u zelf informatie over uw kind doorgeven aan onze medewerkers via dit ouderportaal. Voor de allerkleinsten houden we bovendien een dagboekje bij, over het eten en slapen.

Kinderopvang De Maan heeft flexibiliteit hoog in het vaandel. We luisteren dan ook graag naar de wensen van ouders. Dat ziet u terug in de opvang die u bij ons inkoopt; afgestemd op uw behoefte en zonder verborgen kosten. Verder werken we vanzelfsprekend vanuit respect voor ieders overtuiging en cultuur, en houden we zo veel als mogelijk rekening met voedingsvoorschriften.