Klachten

Laat het ons weten
Met elkaar het gesprek aangaan, is het beste middel om tot elkaar te komen. Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat u zich soms niet fijn voelt bij de aanpak van de verzorging van uw kind of bij de beleidsmatige aanpak van Kinderopvang De Maan. Wij vragen u dan ook oprecht, om dit altijd kenbaar te maken bij de pedagogisch medewerkers of de leidinggevende. Alleen dan, kunnen wij met elkaar in gesprek, elkaar weer ontmoeten en waar nodig ons handelen aanpassen. Bij dezen nodigen wij u dus van harte uit, om uw mening te geven of uw zorg uit te spreken en samen met ons naar een oplossing te zoeken. Dat kan persoonlijk, of via de mail. U krijgt altijd antwoord van ons.

Download het klachtenreglement.

Geschillencommissie
Naast het gesprek met ons, kunnen ouders en de oudercommissie zich altijd richten tot de Geschillencommissie. Dit is de onafhankelijke klachtencommissie waar Kinderopvang De Maan bij aangesloten is zoals de wet Kinderopvang voorschrijft.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl