Buitenschoolse opvang Moves
Buitenschoolse opvang Moves aan de Laantjesweg in Rotterdam-Zuid, biedt niet alleen veel bewegingsactiviteiten, maar ook tweetalige opvang in het Nederlands en Engels. Om de kinderen spelenderwijs de taal te leren, benoemen de deskundige pedagogisch medewerkers van Moves voorwerpen in het Engels en Nederlands. Met leuke tweetalige boeken, ondersteunende video’s en een ruimte ingericht met attributen uit Groot-Brittannië, vergroten de kinderen eenvoudig hun woordenschat. Ook activiteiten als dans en sport worden in het Engels gegeven.

Activiteiten
Het programma van BSO Moves kent een vaste dagindeling, waarin verzorging, samenzijn en activiteiten centraal staan. Na een intensieve schooldag is het voor kinderen fijn om bezig te zijn met activiteiten waar ze op dat moment behoefte aan hebben. We bieden daarom tal van activiteiten zoals koken of knutselen, muziek maken of bouwen. Ook is er een leeshoek en tv hoek, knutselactiviteiten, kleinere knutselwerkjes voor de fijne motoriek, puzzels en nog veel meer. Door het jaar heen is er een afwisselend programma van bewegen en sport.

Team
Buitenschoolse opvang Moves heeft een vast team van zeer enthousiaste en creatieve pedagogisch medewerkers met uiteenlopende leeftijden en werkervaring. Iedereen is MBO/HBO geschoold. De pedagogisch medewerkers die zorg dragen voor de tweetalige opvang, zijn B2 Engels gecertificeerd.

Halen / brengen
Moves haalt en brengt kinderen van en naar diverse scholen in de buurt. Het halen en brengen gebeurt lopend, met de bakfiets, met de Stint of met de auto en personenbus van Kinderopvang De Maan.

Openingstijden
Buitenschoolse opvang Moves is geopend op maandag tot en met vrijdag, vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur. Moves biedt ook vervroegde voorschoolse opvang aan, vanaf 07.00 uur.

In schoolvakanties* bieden wij gehele dagen opvang, vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur.

* De dagen waarop BSO Moves geopend is tijdens de schoolvakanties, zijn op te vragen bij het hoofdkantoor.

Buitenschoolse opvang Moves
Laantjesweg 235
3074 SZ  Rotterdam

KvK nummer: 70129029
LRK nummer: 396442882