Oudercommissie

De oudercommissie als klankbord en sparringpartner
Een actieve oudercommissie is een verrijking voor een kinderdagverblijf. De oudercommissie is de schakel tussen het management en de ouders bij het nemen van belangrijke beslissingen zoals het verhogen van tarieven, veranderen van ruimtes en verbeteringen doorvoeren in het dagprogramma. We nemen oudercommissie serieus en zien haar als klankbord en als sparringpartner.

Bij wet verplicht
De Wet Kinderopvang stelt het hebben van een oudercommissie verplicht. De oudercommissie heeft een verzwaard adviesrecht op bepaalde punten. Hierover kunt u alles teruglezen in het Reglement Oudercommissie Kinderdagverblijf.

Huishoudelijk reglement
De leden van de oudercommissie stellen zelf een reglement op waarin de diverse functies beschrijven die een oudercommissie heeft. Dit reglement kunt u bij ons opvragen.

Interesse?
Als u interesse heeft in het deelnemen aan de oudercommissie? U bent zeer welkom. Stuur een mail naar info@kinderopvang-demaan.nl en wij zorgen ervoor dat het bij de juiste mensen terecht komt.

Contact met de oudercommissie
Voor contact met de oudercommissie kunt u mailen naar het volgende mailadres:
oudercommissie@kinderopvang-demaan.nl