Buitenschoolse opvang Park
Buitenschoolse opvang Park ligt in de groene omgeving van park De Valkeniersweide in Rotterdam-Zuid. Park heeft 4 basisgroepen voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De locatie biedt zowel voor- als naschoolse opvang. BSO Park is gevestigd in een voormalige kleuterschool en grenst direct aan het park. De pedagogisch medewerkers gaan dan ook regelmatig met de kinderen het park in. Ook heeft het gebouw een eigen omheinde buitenruimte waar de kinderen lekker kunnen buitenspelen. De ruimtes van Park hebben veel daglicht en zijn ingericht om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

Activiteiten
Het programma van BSO Park kent een vaste dagindeling, waarin verzorging, samenzijn en activiteiten centraal staan. Na een intensieve schooldag is het voor kinderen fijn om bezig te zijn met activiteiten waar ze op dat moment behoefte aan hebben. We bieden daarom tal van activiteiten zoals koken of knutselen, muziek maken of bouwen. Er zijn spelletjes, puzzels en werkjes voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. Ook is er een leeshoek en tv-hoek. Het hele jaar door is er een afwisselend programma van bewegen en sport.

Gezonde voeding
Bij buitenschoolse opvang Park besteden we veel aandacht aan gezonde voeding. Het ontbijt beschouwen we als een belangrijke maaltijd. Heeft uw kind het ontbijt door omstandigheden overgeslagen? Dan is het een geruststellend idee dat we elke ochtend een ontbijt aanbieden. Zijn de kinderen ook tussen de middag aanwezig in Park? Dan bieden we hen een versbereide warme maaltijd (halal). Het ontbijt en de warme maaltijd zijn in het tarief inbegrepen.

Team
Buitenschoolse opvang Park heeft een vast team van zeer enthousiaste pedagogisch medewerkers met uiteenlopende werkervaring en leeftijden. Alle pedagogisch medewerkers zijn geschoold op MBO/HBO niveau. Ondersteunende praktische taken zijn uitbesteed. Er is bijvoorbeeld elke dag een schoonmaakster aanwezig in buitenschoolse opvang Park. Zo zorgen we ervoor, dat de leidsters zich volledig kunnen richten op hun pedagogische taken.

Halen / brengen
Buitenschoolse opvang Park haalt en brengt kinderen van en naar diverse scholen in de buurt. Het halen en brengen gebeurt lopend, met de bakfiets, met de Stint of met de auto en personenbus van Kinderopvang De Maan. 

Openingstijden
Buitenschoolse opvang Park is geopend op maandag tot en met vrijdag, vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur. Park biedt ook vervroegde voorschoolse opvang aan, vanaf 07.00 uur.

 In schoolvakanties* bieden wij gehele dagen opvang, vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur.

* De dagen waarop BSO Park geopend is tijdens de schoolvakanties, zijn op te vragen bij het hoofdkantoor.

Buitenschoolse opvang Park
Valkeniersweg 108
3075 AZ  Rotterdam

KvK nummer: 65641825
LRK nummer: 268061014